به خاطر داشته باشید که با یک مدیریت صحیح، می توان از یک ژنراتور کوچک برای انجام کارهای بزرگ استفاده نمود، زیرا هرگز تمامی ابزارآلات و مصرف کننده های برقی در یک زمان کار نمی کنند. هنگام محاسبه جهت توان مورد نیاز، بایستی آمپر مورد نیاز جهت استارت اولیه مشخص گردد، سپس وسایل دیگر به آن اضافه گردد.

آیا قانون اهم را از فیزیک دبیرستان به خاطر می آورید؟

وات = ولتاژ x آمپر

آمپر= ولتاژ/ وات

بنابراین اگر به عنوان نمونه دو پارامتر ولتاژ و آمپر را دراختیار دارید می توانید توان مورد نیاز دستگاه (وات) را محاسبه نمایید. این روش به تخمین توان ژنراتور مورد نیاز شما کمک می نماید.

بایدتوجه داشت که توان راه اندازی تجهیزات راکتیو، با ۳ برابر آمپرِ کارکرد محاسبه می گردد.

 تبدیل واحدهای الکتریکی در انتخاب توان ژنراتور

Kilo Volt AmpereskVAکاوا (کیلو ولت آمپر)
KiloWatts (1000 watts = 1 kW)kWکیلوات
Ampere (Volt-Amperes or Current)Iآمپر
VoltsVولت
Power FactorPFضریب توان
Percent Efficiency%EFFراندمان
Horse PowerHPاسب بخار

 

محاسبه توان مورد نیاز:

در حالت تکفاز:                                                                        220xI= kW= VxI

در حالت سه فاز:                                                        kW=√3 VxIxPF=√3x380xIx0.8

 

تبدیل kW به KVA

برای تبدیل کیلووات به کاوا از فرمول زیر استفاده کنید:

kW=KVAxPF

kW=KVAx0.8

جدول راهنمای توان مصرفی سایل مختلف بر حسب وات

وات= آمپرx ولتاژ

HouseholdApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximate
Running Wattage
Requirements
Coffee Maker600600
Dishwasher
Cool Dry
540216
Electric Fry Pan15001500
ElectricRange
8-inch   element
21002100
Microwave Oven 650 watts10001000
Refrigerator or Freezer – Energy Star1200132-192
Automatic Washer12001200
Clothes Dryer
Electric
67505400
Furnace Fan, gas or fuel oil
8/1 Horsepower500300
6/1 Horsepower750500
4/1 Horsepower1000600
3/1 Horsepower1400700
2/1 Horsepower2350875
Incandescent Lightsas indicated on bulbas indicated on bulb
Radio50 to 20050 to 200
Sump Pump
3/1 Horsepower1300800
2/1 Horsepower21501050
Television – Color300300
Air Conditioner
10,000 BTU
22001500
ContractorApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximate
Running Wattage
Requirements
Air Compressor
1 Horsepower
45001600
Bench Grinder
8 inches
25001400
Hand Drill
2/1 inch
900600
High-pressure Washer
1 Horsepower
36001200
Circular Saw, Heavy Duty
4/71 inches
23001400
Electric Chain Saw
14 inches, 2 Horsepower
11001100
Table Saw
10 inches
45001800
Drills
8/3 inch 4 amps600440
2/1 inch 5.4 amps900600
Industrial MotorsApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximate
Running Wattage
Requirements
SplitPhase
4/1 Horsepower1700400
2/1 Horsepower2600600
Capacitor Start Induction Run
3/1 Horsepower975450
1 Horsepower23001000
Capacitor Start Capacitor Run
1 2/1 Horsepower42001600
Fan Duty
4/1 Horsepower1200650
Farm EquipmentApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximate
Running Wattage
Requirements
Electric Fence, 25 miles250250
Milk Cooler18001100
Milker (vacuum pump),
2 Horsepower
23001000
Portable Heater (kerosene, diesel fuel)
50,000 BTU600400
90,000 BTU725500
150,000 BTU1000625
Battery  Charger
15 amp380380
60 amp with 250-amp boost1500/57501500/5750
100 amp with 300-amp boost2400/78002400/7800
Electric Welder
200 amp AC90009000
230 amp AC, at 100 amp78007800
Air CompressorsApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximate
Running Wattage
Requirements
2/1 Horsepower1600975
1 Horsepower45001600
ComputersApproximate
Wattage Required
For Starting
Approximage
Running Wattage
Requirements
Desktop600 to 800600 to 800
Laptop200 to 250200 to 250
Monitor (CRT)200 to 250200 to 250
Fax600 to 800600 to 800
Printer400 to 600400 to 600
برای مشاوره و اطلاع از قیمت ها از طریق شماره تماس 02166918012 با کارشناسان ما تماس بگیرید.