ژنراتور و موتور برق های گاز سوز در منازل مسکونی و خانوارها

بدلیل شرایط کاربری ژنراتور در محیط های شهری و مسکونی، جهت انتخاب صحیح و مناسب موتور برق یا ژنراتور برای منازل مسکونی، ویلا، آپارتمان و مجتمع های مسکونی نکات مهم زیر را بررسی بفرمایید:

- میزان آلودگی محیط زیست شامل بو یا دود خروجی اگزوز

- آلودگی صوتی یا سر صدای ژنراتور

- مکان نصب و استقرار ژنراتور می باشد

- قابلیت دسترسی سریع و آسان

- راحتی استفاده و نگهداری آسان

- تامین سوخت ژنراتور

به همین رو بایستی ژنراتوری انتخاب نماییم، که دارای صدای کم و بدون دود باشد، تجربیات این شرکت حاکی از آن است که اغلب خریداران موتور برق های بنزینی یا دیزل ژنراتورها بدلیل مشکلات فوق و شکایات توسط همسایگان نتوانسته اند از دستگاه بهره برداری مناسب داشته باشند. لذا بهترین پیشنهاد و گزینه استفاده از موتور برق ها و ژنراتورهای گازسوز شهری (گاز طبیعی)   می باشد، زیرا شامل مزایایی مناسب برای کاربری مسکونی می باشند:

بدون بود و دود
کم صدا
دسترسی آسان به گاز شهری
راحتی استفاده و نگهداری ساده
عدم نیاز به تانک سوخت و اشغال فضای اضافی
 

عامل دوم در انتخاب یک ژنراتور مناسب برای کاربری مسکونی، توان مناسب می باشد، باید توجه داشت نیاز به یک ژنراتور برای مصارف اضطراری داریم یا مصرف دایم:

ژنراتور برای مصرف برق اضطراری
ژنراتور برای مصرف دایم کار
پیشنهاد این شرکت جهت کاهش توان ژنراتور و در نتیجه کاهش هزینه خرید ژنراتور، در نظر گرفتن مصارف مهم و اضطراری هنگام قطع برق به شرح زیر می باشد:

روشنایی در حد لازم
روشنایی مشاعات
یخچال جهت نگهداری مواد غذایی
وسایل ارتباطی نظیر کامپیوتر و تلفن
آسانسور
پمپ های آب مصرفی
پمپ
آتش نشانی
درب های اتوماتیک پارکینگ
مشاورین شرکت گرین پاور در هر لحظه پاسخگوی شما جهت مشاوره و انتخاب صحیح و مناسب موتور برق یا ژنراتور مورد نظر شما می باشند.