ژنراتور و موتور برق های گازسوز در شرکت آسیا پادتن

وضعیت پروژه: پایان یافته