ژنراتور و موتور برق های گازسوز در منزل مسکونی آقای دکتر عبدی

وضعیت پروژه: پایان یافته