ژنراتور و موتور برق های گازسوز در مجتمع آپارتمانی ارومیه آقای الهامی

وضعیت پروژه: پایان یافته