ژنراتور و موتور برق های گازسوز در حوزه علمیه امام صادق قم

وضعیت پروژه: پایان یافته