ژنراتور و موتور برق های گازسوز در سازمان استاندارد استان البرز

وضعیت پروژه: پایان یافته