ژنراتور و موتور برق های گازسوز در مجمع جهانی اهل بیت

وضعیت پروژه: پایان یافته