ژنراتور و موتور برق های گازسوز در حسینیه بیت النبی

وضعیت پروژه: پایان یافته