ژنراتور و موتور برق های گازسوز در امامزاده شاهزاده زید

وضعیت پروژه: پایان یافته