ژنراتور و موتور برق های گازسوز در بانک پاسارگاد

وضعیت پروژه: پایان یافته