ژنراتور و موتور برق های گازسوز در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

وضعیت پروژه: پایان یافته