ژنراتور و موتور برق های گازسوز درمرکز آموزش وزارت بازرگانی

وضعیت پروژه: پایان یافته