ژنراتور و موتور برق های گازسوز در نهاد ریاست جمهوری

وضعیت پروژه: پایان یافته