ژنراتور و موتور برق های گازسوز در پادگان امام خمینی

وضعیت پروژه: پایان یافته