ژنراتور و موتور برق های گازسوز در شرکت نیرو پارس یزد

وضعیت پروژه: پایان یافته