ژنراتور و موتور برق های گازسوز در مهندسی اندیشه پژوهش سبلان

وضعیت پروژه: پایان یافته