ژنراتور و موتور برق های گازسوز در تراشه سبز

وضعیت پروژه: پایان یافته