ژنراتور و موتور برق های گازسوز در الکترو دیزل خوزستان

وضعیت پروژه: پایان یافته