ژنراتور و موتور برق های گازسوز در دریا پالا

وضعیت پروژه: پایان یافته