ژنراتور و موتور برق های گازسوز در شرکت نفت حفاری شمال

وضعیت پروژه: پایان یافته