ژنراتور و موتور برق های گازسوز در شرکت پتروشیمی شیراز

وضعیت پروژه: پایان یافته