ژنراتور و موتور برق های گازسوز در مجتمع آموزشی باقر العلوم

وضعیت پروژه: پایان یافته