ژنراتور و موتور برق های گازسوز در دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری

وضعیت پروژه: پایان یافته