ژنراتور و موتور برق های گازسوز در موسسه علوی

وضعیت پروژه: پایان یافته