ژنراتور و موتور برق های گازسوز در درمانگاه خیریه آل محمد

وضعیت پروژه: پایان یافته