ژنراتور و موتور برق های گازسوز در آزمایشگاه رازی

وضعیت پروژه: پایان یافته