ژنراتور و موتور برق های گازسوز در رادیولوژی صادقیه

وضعیت پروژه: پایان یافته

درصد پیشرفت:

40%