ژنراتور و موتور برق های گازسوز در آزمایشگاه مرکزی ری

وضعیت پروژه: پایان یافته