ژنراتور و موتور برق های گازسوز در بیمارستان آیت الله کاشانی

وضعیت پروژه: پایان یافته

درصد پیشرفت:

20%