ژنراتور و موتور برق های گازسوز در آزمایشگاه ایثار

وضعیت پروژه: پایان یافته