طراحی کانوپی صداگیر و تهویه اتاق موتور ژنراتور چگونه است؟

همانطوری كه می‌دانیم موتور در شرایط دائم كار، با داغ شدن سطح اجزا همراه است، بنابراین هدایت گرمای حاصل از تشعشع به اطراف باید بوسیله یك سیستم تهویه مناسب صورت گیرد.

دمای اتاق موتور:

حتی تحت شرایط بحرانی دمای اتاق موتور نباید از 70⁰c تجاوز كند. این افزایش دما باعث آسیب رساندن به اجزاء سیستم مانند لرزه ‌گیرها، استارت، ژنراتور و… خواهد شد. حتی‌الامكان دمای اتاق موتور باید زیر 50⁰c نگه داشته شود. با نصب فن تهویه می‌توان به ماگزیمم دمای مجاز 45⁰c رسید. اختلاف دمای بین ورودی به فیلترها و دمای محیط باید مساوی و یا كمتر از 15⁰c باشد. بالا رفتن دمای هوای ورودی و سوخت به پایین آمدن قدرت موتور منجر می‌شود.

دفع حرارت تشعشعی از موتور:

بسته به نوع موتور، حرارت تشعشعی تقریباً به میزان %5 قدرت خروجی موتور است. اگر انباره اگزوز یا لوله‌های طولانی اگزوز در اتاق موتور نصب شده باشد دمای اتاق موتور در شرایط بحرانی قرار خواهد گرفت. این تجهیزات باید توسط عایقهای ضد‌آتش كاملاً پوشیده شود.

در موتورهایی كه دارای فن و رادیاتور می‌باشند، حرارت توسط جریان هوای تولید شده توسط فن دفع می‌شود. یك سیستم تهویه اجباری برای هدایت حرارت تشعشعی به اطراف در اتاق موتور توصیه می‌شود. تهویه هوا باید به دو صورت وارد كردن هوای تازه و مكش هوای داخل اتاق باشد. هواكشها، هوای تازه را از بیرون به داخل موتور هدایت می‌كنند.. هوای گرم تولید شده در اتاق به سمت اریفیس یا خروجی به طرف بالا حركت می‌كند. باید توجه شود كه ورودی هوای تازه در مكانی دورتر از خروجی هوای داغ قرار گیرد تا از گردش هوا جلوگیری شود. هوای مورد نیاز جهت هدایت گرمای تشعشعی موتور به بیرون، به طریق زیر محاسبه می‌شود:

چگالی هوا تابعی از دما و فشار است كه در جدول صفحه بعد چگالی در دماهای مختلف و فشار 1bar آورده شده است:

چگالی

(3kg/m)

دما

(⁰c)

١/٢٨

۲۳/١

۱/۱۹

۱/۱۵

۱/۱

۱/۰۸

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

جدول 1-

کل هوای مورد نیاز برابر است با مجموع هوای مورد نیاز برای هدایت تشعشعی و هوای مورد نیاز برای احتراق كه مقدار آن در مشخصات فنی موتور ذكر گردیده است. بنابراین با محاسبه مقدار هوای مورد نیاز می‌توان فنهای مناسب برای اتاق موتور انتخاب نمود.

همانطور كه در شكل نشان داده شده است، جهت طراحی یك سیستم تهویه مناسب برای اتاق موتور، هوای تازه به‌طور مداوم با گذر از موتور و هدایت گرمای تشعشعی به سمت بالا، از گردش هوا در داخل اتاق جلوگیری می‌كند.

شكل 5ـ نحوه گردش هوا در داخل اتاق موتور

ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.

این مقاله جزء اسناد سایت شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور ایران) می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!