موتورهای گازسوز(Gas engine) کاربرد در ژنراتورهای گازسوز

انواع gas engine كه قابل دسترسی میباشد به شرح زیر است :

a) موتورهای بنزینی خودرو كه به موتور گازی تبدیل شده اند: معمولاً دارای خروجی كم kw) 15-30) سبك و نسبت قدرت به وزن بالا دارند. این تبدیل تاثیرات بسیار كوچكی برراندمان خواهد گذاشت اما قدرت خروجی را حدود 18% كم می كند تولیدات موتور با قیمت پایین و عمر كوتاه ( 10000-30000) ساعت همراه است.

b) موتورهای گازوئیلی تبدیل شده به موتور گاز ی: قدرت آنها تا حدود kw 200 می باشد. تغییرات و تبدیلات بر روی پیستون ها، سرسلیندرها، و مكانیزمها سوپاپها ضروری می باشد كه در حقیقت اشتعال نه تنها تحت تاثیر تراكم بلكه تحت تاثیر جرقه نیز خواهد بود، این تبدیلات قدرت موتور را كم نخواهد كرد اما ممكن است مقدار هوای اضافی داشته باشیم.

c) موتورهایی كه طراحی پایه آنها بر اساس موتور گازی بنا نهاده شده است: (original designed) این موتورها وظیفه سنگینی در صنایع یا كاربردهای صنایع دریایی دارند. قدرت خروجی آنهابه حدود kw 3000 می رسد. قیمت اولیه آنها بر اساس نیرومندی این نوع موتورها بالا می باشد اما هزینه و احتیاجات نگهداری پایین داشته و دارای عمر بالای (15-20) سال می باشند. همچنین قابلیت كار پیوسته تحت بارهای زیاد High load را دارا هستند.

d) موتورهای سوخت دو گانه ایستگاهی (Dual fuel engines): در حقیقیت همان موتورهای دیزل با توان خروجی بالا تا حدود kW 6000 می باشند. سوخت عمده گاز طبیعی می باشد كه نه بوسیله جرقه بلكه با پاشش Diesel oil به سوی انتهای مرحله تراكم، مشتعل می شوند. حدود 90% انرژی سوختی از طریق گاز طبیعی وحدود 10% بوسیله گازوئیل تامین می شود. همچنین قابلیت كار كرد با Diesel oil به تنهایی یا سوخت دو گانه مذكور را دارد، اما هزینه نگهداری و مالی آن بالا می باشد.

با توجه به مساله سوخت در موتورهای گاز سوز به دوسوخت land fill وsewage gas ملاحظه ای می نماییم. اهمیت این دونوع سوخت نه تنها به دلیل شناخته شدن آنها به عنوان منابع سوختی جدید بلكه برای حمایت از مسائل زیست محیطی مورد توجه است. هر دواین سوختها برای كار موتورهای گاز سوز، با عدد متان بالاتر از 130، بسیار مناسب می باشد.

جدول 4- عدد متان انواع سوختهای گازی

یكی از خصوصیات ویژه برای استفاده از گاز درموتورهای گازسوز knock resistance می باشند. كه این به عدد متان بستگی دارد. متان دارای knock resistance بالا حدود 100 می باشد. در مقایسه بوتان دارای عدد متان 10 و هیدورژن دارای عدد متان 0 می باشد. كه كمترین عدد متان را خواهد داشت (جدول 4)

توجه: knock resistance همان مقاومت در برابر ضربه یا كوبش می باشد كه مسئله مهمی در احتراق موتورها می باشد.

موتورهای دیزل بر اساس سه نوع سرعت بالا، سرعت متوسط ، و سرعت پایین طبقه بندی می شوند كه در جدول(5) برای هر نوع بر اساس سرعت و قدرت آورده شده است.

جدول 5 همانطور كه در توربین های گازی داشتیم ،گاز خروجی در موتورهای احتراق داخلی میتواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پروسه های حرارتی مانند یك بویلرتلفات گرمایی استفاده شود. دمای این گاز در حدود 300-400 می باشد، كه ازدمای خروجی درتوربین های گازی پایین تراست، زیرا گرمای اضافی برای این موتورها ضروری به نظر می رسد. از طرفی احتراق اضافی در بویلر گازهای خروجی می تواند مشاهده شود (در این حالت بعلت اینكه اكسیژن كافی در گازهای خروجی موجود نمی باشد، هوای اضافی جهت احتراق لازم است.) در موتورهای عظیم ممكن است سیكل های تركیبی به شدت اقتصادی باشد.

ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.

این مقاله جزء اسناد سایت شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور ایران) می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!