مقدمه ای بر موتور ژنراتورهای گازسوز

افزایش مصرف فرآورده‌های نفت خام در موتورهای احتراق داخلی سیلندر پیستونی و توربینی خصوصاً با راندمان حرارتی بسیار پایین در خدمات نقلیه و شهری، نیروگاهی، ادوات و ماشین‌آلات راهسازی كشاورزی نظامی و غیره شرایطی را ایجاد نموده است كه درحال حاضر بخشی از فرآورده‌های مصرفی نفت خام ازقبیل LPG و بنزین و گازوئیل و غیره از خارج از كشور تهیه می‌گردد و این مقدار مرتباً درحال افزایش می‌باشد و برنامه‌ای برای ساخت و توسعه پالایشگاهها درحال حاضر وجود ندارد و نفت خام صادراتی بیشتری روزانه جهت خرید فرآورده‌های نفتی و یا مواد افزاینده جهت تولید فرآورده‌های داخلی می‌بایستی مورد استفاده قرار گیرد و درآمد ناشی از صدور نفت خام ناپدید و یا به شدت كاهش خواهد یافت.

درضمن آلودگی هوا ناشی از احتراق سوختهای فسیلی در مولدهای قدرت در عمده شهرهای بزرگ كشور سلامتی انسانها، رویش گیاهی و منابع حیاتی آب و خاك را به‌خطر انداخته است.

ایران دارای 16% مخازن شناخته شده گاز طبیعی دنیا و پس از فدراسیون روسیه مرتبه دوم را در دنیا دارا می‌باشد، كه پس از پالایش به‌صورت NG در مولدهای قدرت زمینی و یا به‌صورت گاز طبیعی فشرده CNG و یا گاز طبیعی مایع LNG و یا گاز طبیعی جذب شده در محیط متخلخل ASNG در مولدهای قدرت زمینی و غیرزمینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

گاز طبیعی ایران از منابع مختلف دارای 85 تا 95 درصد متان می‌باشد. و بعنوان یك سوخت بسیار مناسب از نظر كاهش آلاینده‌ها و یا قابلیت كنترل آلاینده‌های ناشی از احتراق توأم با ایمنی و راندمان حرارتی قابل قبول بعنوان سوخت جایگزین فرآورده‌های نفت خام می‌بایستی مطرح باشد.

نحوه استفاده از گازهای طبیعی در موتور ژنراتورهای گازسوز:

  •  فقط گازسوز، موتور اشتعال جرقه‌ای Dedicated
  • دو سوخته گاز و بنزین موتور اشتعال جرقه‌ای Bi Fuel 
  • دو سوخته گاز و گازوئیل موتور اشتعال تراكمی Dual Fuel

تبدیل موتورهای بنزینی به موتورهای فقط گازسوز Dedicated بدون انجام تغییرات زیر در طراحی و ساخت به‌صورت بهینه از نظر تولید قدرت، كاهش مصرف سوخت، كاهش آلاینده‌ها و عمر مفید موتور به هیچ وجه امكان‌پذیر نمی‌باشد.

  • افزایش نسبت تراكم موتور
  • افزایش راندمان حجمی (تغییرات در منیفولد گاز، تعداد و سطح مقطع و میزان باز شدن و تایمینگ سوپاپها، افزودن پرخور و...)
  • ملاحظات روغن‌كاری و خنك‌كاری قطعات.
  • كنترل سیستم سوخت‌رسانی.
  • تغییرات در شدت جرقه الكتریكی، میزان آوانس جرقه و نوع شمع.
  • تجهیزات مناسب كنترل آلاینده‌ها در گازسوز.

ژنراتورهای گازسوز گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.

این مقاله جزء اسناد سایت شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز (گرین پاور ایران) می باشد و در صورت هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع از جرائم کپی رایت محسوب می گردد!