گاز اتان چیست؟ : (C2H6)

اتان (به انگلیسی: Ethane)، یک ترکیب شیمیایی با فرمول C2H6 است که در گروه هیدروکربنی آلکان‌ها قرار می‌گیرد و دو کربن است و در شرایط STP گازی بدون رنگ است. این گاز در گاز طبیعی وجود دارد و با پالایش آن اتیلن (اتن) بدست می‌آید. اولین بار در سال ۱۸۳۴توسط مایکل فارادی از طریق الکترولیز پتاسیم استات بدست آمد.

خواص فیزیکی و شیمیایی گاز اتان:

وزن مولکولی: 30.08 g/mole  

فرمول مولکولیC2-H6 :

نقطه ذوب: °C  183-

فشار بخار:  psi 85.3 

نقطه جوش: °C89-

دمای بحرانی: 32.4°C

فشار بخار: 543 psi

غلظت بخار: 1.1

حجم مخصوص: 12.6582

چگالی بخار: 0.079

ژنراتورهای گازی گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.