گاز متان چیست؟:(CH4)

متان(به انگلیسی: Methane) با فرمول مولکولی CH4 یک گاز گلخانه‌ای است و به عنوان سوخت بکار می‌رود. متان ساده‌ترین هیدرو کربن یا آلکان است (متشکل از یک کربن و چهار پیوند هیدروژن). متان ماده اصلی گاز طبیعی است که از تجزیه مواد گیاهی در نواحی مردابی تشکیل می‌شود. این گاز به خاطر توانایی جذب گرما به مقدار فراوان اثر گلخانه‌ای بیشتری نسبت به کربن دی‌اکسید دارد. امّا به این خاطر که مقدار آن در هواکره کمتر از کربن دی‌اکسید است، کربن دی اکسید را عامل اصلی اثر گلخانه‌ای می‌دانیم. یکی از تلاش‌هایی که پیرامون کنترل گرم شدن زمین می‌شود، تلاش برای تبدیل متان حاصل از فاضلاب‌ها یا مرداب‌ها به گاز کربن دی‌اکسید است. گاز متان سبب اماس و باد کردن ویا ترکیدن اجساد مرده میشود

خواص فیزیکی و شیمیایی گاز متان :

Molecular formula: CH4

Molar Mass : 16.042 g/mol

Appearance Colorless gas

Density 0.717 kg/m3, gas 415 kg/m3

Liquid Melting point -182.5 °C, 91 K, -297 °F

Boiling point -161.6 °C, 112 K, -259 °F

Solubility in water 3.5 mg/100 mL (17 °C)

Flash point: -188C°

ژنراتورهای گازی گرین پاور: از گاز طبیعی و گاز مایع برق تولید کنید.