بهتزین روش انتخاب یک موتور برق یا ژنراتور گازسوز خوب چیست؟


‍ آیا می دانید بهتزین روش انتخاب یک موتور برق یا ژنراتور گازسوز خوب چیست؟
ممکن است تا بحال به این فکر کرده باشید که چگونه می توان یک موتور برق گازسوز با تکنولوژی مناسب خریداری کرد؟
تنها راه شناخت موتور برق گازسوز این است که برای کار با گاز طراحی شده است یا خیر! چگونه می توان فهمید؟ بسیار ساده است. کافیست به سیستم سوخت رسانی آن نگاه کنید، اگر از یک رگلاتور بشقابی شکل استفاده شده قطعا پایه گازسوز نیست و فقط از سوخت بنزین به گازی تبدیل گردیده است، این دسته از موتور برق ها توان کارکرد با گاز شهری و گاز مایع را ندارند، اما اگر در سیستم سوخت رسانی از میکسر گاز استفاده گردیده، بدانید این موتور برق برای کارکرد با گاز شهری و گاز مایع طراحی و تولید شده است.