فیلم روشن شدن موتور برق گازسوز گرین پاور کم صدا و اتوماتیک مدل CC5000DAT