جاگذاری و نصب سوییچ اتوماتیک انتقال قدرت برق شهر و ژنراتور (ATS):

جاگذاری و نصب سوئیچ انتقال(ATS) یا Automatic Transfer Switch:

روش جاگذاری سوئیج کنترل و پایه های آن:

-       سوئیچ انتقال را نزدیک تابلو برق اضطراری قرار دهید.

-       سوئیچ انتقال را دریک محل تمیز، جایی که بیش از حد گرم نباشد و دارای تهویه مناسب بوده باشد، قرار دهید. در صورتیکه دمای محیط بالای 40 درجه سانتیگراد باشد، قطع  کن ها براحتی باز می شوند. در اطراف سوئیچ انتقال بایستی فضای کافی برای کار وجود داشته باشد.

-       وجود یک قطع کن بین موتور ژنراتور و سوئیچ انتقال اختیاری می باشد. توزیع جریان از ژنراتور به سه فاز، در صورت امکان باید بطور یکسان صورت پذیرد.

-       جریان عبوری از هر فاز نباید از جریان اسمی تجاوز کند.

-       در صورتیکه تابلو سوئیچ انتقال (برق شبکه و ژنراتور) دور از تابلو برق باشد، سوئیچ انتقال حدالامکان بایستی نزدیک به تابلو توزیع باشد.

گرین پاور

موتور برق و ژنراتورهای گازسوز در ایران