سیستم های الکتریکی و باطری جهت استارت زدن موتور برق یا ژنراتور:

سیستم های الکتریکی و باطری جهت استارت زدن موتور برق یا ژنراتور:

سیستم های الکتریکی و باطری جهت استارت زدن موتور برق یا ژنراتور:سیستم های الکتریکی در تمامی موتور-ژنراتورها استفاده می شود. منبع قدرت سیستمهای استارت الکتریکی، سیستم باطری 12 ولت جریان مستقیم می باشد. ولتاژ استارت با توجه به اندازه موتور تعیین میشود.

در موتورهای بزرگ به منظور کاهش جریان استارت و اندازه کابل از استارت 24 ولت استفاده میشود. استارتر از طریق یک سولونوئید کنترل میشود که آن هم بوسیله سیستم فرمان تابلو برق کنترل می گردد.

 

نگهداری باطری:

   هشدار:

-       از سیگار کشیدن و ایجاد جرقه و وجود سایر منابع احتراق در اطراف باطری خودداری کنید.

-       به منظور سرویس باطریها از یک پیش بند مقاوم در برابر اسید و یک ماسک یا عینک ایمنی استفاده کنید. در صورتیکه اسید باطری روی پوست یا لباس پاشیده شود فورا" آنرا با آب بشویید.

-       اشیاء فلزی را از دستتان درآورده و از دستکش ایمنی استفاده کنید.

-       جهت قطع اتصالات باطری ابتدا سیم اتصال به زمین ( منفی ) را قطع کرده و برای وصل اتصالات باطری سیم اتصال به زمین را در آخر وصل کنید.

-       باطری را در یک محل مناسبی که دارای تهویه مناسب می باشد، شارژ کنید.

-       باطری بایستی حدالامکان نزدیک به دستگاه باشد، البته سرویس دستگاه بایستی در نظر گرفته شود. اینکار باعث جلوگیری از اتلاف جریان الکتریکی خواهد شد.

نگهداری باطری:

-       سطح بالایی باطری و اتصالات آنرا تمیز نگه دارید.

-       ترمینالهای باطری و اتصالات آنرا با گریس یا وازلین بپوشانید.

-       سطح الکترولیت را هر چند وقت یکبار کنترل کنید. اندازه آن باید 10 میلیمتر بالاتر از صفحه ها باشد.

-       ساییدگی و شل بودن تسمه ها را هر چند وقت یکبار کنترل کنید.

-       مطمئن شوید که باطری خالی نباشد.

 

گرین پاور 

موتور برق و ژنراتورهای گازی، بنزینی و دیزل ژنراتور

صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز