مشخصات مایع خنک کننده در موتور ژنراتور

مشخصات مایع خنک کننده در موتور ژنراتور:

کیفیت مایع خنک کننده به کاربرده شده، می تواند تاثیر بسزائی بر روی میزان بازدهی و عمر مفید سیستم خنک کاری بگذارد.

دستورالعمل های زیر می توانند به نگهداری بهتر سیستم خنک کاری و محافظت آن در مقابل یخ زدگی و خوردگی کمک نمایند.

اگر از روش های صحیح استفاده نگردد شرکت هیچ مسئولیتی را در مقابل صدمات ناشی از یخ زدگی و خوردگی عهده دار نمی باشد.

1-     در صورت امکان، از آب خالص تمیز جهت مخلوط مایع خنک کاری استفاده نمائید.

2-     ضد یخ بکار رفته برای محافظت در مقابل یخ زدگی، باید دارای مبنای اتاندیول (اتیلن گلیکول) همراه با یک ضدخوردگی باشد. توصیه می شود ماده ضد خوردگی از نوع سدیم نیتریت (Sodium Nitrite) یا سدیم بنزوئیت (Sodium Benzoate) انتخاب شود.

محلول ضدیخ باید یک خنک کنند موثر در همه دماهای محیطی بوده و محافظ خوبی در مقابل خوردگی باشد.

کیفیت محلول ضدیخ باید حداقل سالی یکبار، برای مثال، در آغاز فصل سرما، بررسی شود.

مایع خنک کننده باید هر دو سال یکبار تعویض گردد. مخلوط ضد یخ باید از مقادیر مساوی ضدیخ و آب تشکیل شده باشد. بکار بردن میزان ضد یخ بیش از 50% می تواند بر روی عملکرد مایع خنک کننده تاثیر منفی بگذارد.

زمانی که محافظت در مقابل یخ زدگی مورد نیاز نباشد، باز هم استفاده از ضد یخ در مخلوط مایع خنک کننده یک مزیت بشمار می رود، چون ضدیخ محافظ خوبی در مقابل خوردگی بوده و نقطه جوش مایع خنک کننده را نیز افزایش میدهد. در صورت عدم استفاده از ضدیخ، از مایع ضدخوردگی در ترکیب مناسب با آب استفاده نمائید.

مخلوط آب و مایع ضدخوردگی را هر شش ماه یکبار تعویض نمائید و یا مطابق با توصیه های تولید کننده مایع ضدخوردگی عمل کنید.

هشدار:بعضی از محلول های ضدخوردگی می توانند تاثیر مخربی بر روی بعضی از قطعات موتور داشته باشند. برای استفاده از انواع مواد ضدخوردگی توصیه می شود با بخش خدمات پس از فروش شرکت گرین پاور تماس بگیرید.