بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 

23 آبان الی 26 آبان 1402

از ساعت 8 الی 15

جنب ورودی  سالن خلیج فارس

منتظر حضور گرمتان هستیم