نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان زاهدان  

تاریخ شمسی: 25 مهر الی 28 مهر  ماه 1402

  • زمان بازدید 15 الی 21
  • محل دائمی نمایشگاه های بین المللی زاهدان 

          ارائه دهنده انواع موتوربرق های گازسوز و ژنراتورهای گازسوز

منتظر حضور سبزتان هستیم