دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان

 

 

 

گرین پاور  در نمایشگاه  تخصصی صنعت برق  اصفهان 

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع برق و اتوماسیون صنعتی اصفهان 4 الی 7 آبان در محل نمایشگاه بین‌المللی این استان برگزار می‌شود. 

ساعت بازدید: 15 الی 21 

 منتظر حضور سبزتان هستیم