۷۰ درصد پیک مصرف برق در بخش ساختمان است.

به گزارش برق نیوز، امیر دودآبی‌نژاد، معاون فنی و استاندارد ساتبا  به میزان برق مصرفی اداره‌های دولتی برای ایام پیک امسال اشاره کرد و گفت: حدود ۱۰ درصد از مصرف برق کشور مربوط به تعرفه بخش عمومی است.

وی در این زمینه ادامه داد: ساختمان‌های دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و... که جزیی از این تعرفه محسوب می‌شوند، از نظر سهم این بخش در پیک تابستان امسال برآورد‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که حدود ۱۵ درصد سهم پیک از مصرف برق عمومی است.

معاون فنی و استاندارد ساتبا با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از مصرف انرژی کل کشور در بخش ساختمان است، اضافه کرد: حدود ۷۰ درصد از پیک به بخش ساختمان اختصاص دارد. برآورد این است که بیشتر از ۲۰ هزار مگاوات از اوج بار یا پیک متعلق به لوازم سرمایشی است.