شبکه برق اهواز پایدار شد.

به گزارش برق نیوز، طوفان دو شب گذشته در اهواز قطعی برق برخی از مناطق را به همراه داشت و خسارات مالی فراوانی را به شبکه برق این منطقه وارد کرد.

در همین راستا حسن کریمی مدیرعامل توزیع نیروی برق اهواز در خصوص رقم دقیق خسارت شبکه برق اهواز براثر طوفان دو شب گذشته گفت: بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال خسارت مالی به شبکه برق این شهر وارد شده است.

وی افزود: این طوفان با سرعت ۸۵ کیلومتر بر ساعت شهر را درنورید که براساس آن ۸۰ فیدر فشار متوسط خسارت دید و گزارشات اولیه حاکی از آن است که ۱۵ نقطه با سیم بردیگی مواجه شد.

کریمی با اشاره به حضور سریع گروه‌های عملیاتی در محل‌های حادثه گفت: در این حادثه ۲۰ درصد مشترکان با مشکل قطعی برق روبرو شدند و از ساعت ۷ شب تا ۲۴ بامداد حدود ۱۵ درصد از مشترکان، مشکلشان مرتفع شد.

مدیرعامل توزیع نیروی برق اهواز با بیان اینکه در حال حاضر مشکل تمامی مشترکان برطرف شده عنوان کرد: ۵ درصد باقیمانده نیز متناسب با نوع حادثه و شرایط دشوار مناطق، برق دار شدند و در حال حاضر وضعیت برق منطقه به شرایط پایدار رسیده است.

وی در انتها خاطرنشان کرد: با حضور گروه‌های عملیاتی در محل‌های آسیب دیده تا ساعت ۲ بامداد روز گذشته ۶۸ فیدرعادی سازی شد و ۱۲ مورد باقیمانده تا ساعت ۶ بامداد مشکلشان مرتفع شد.