استفاده از موتوربرق های گرین پاور برای کافه فولکس سیار

بچه های خوش ذوق Feel cafe که یک فولکس را تبدیل به کافی شاپ سیار کرده اند، از موتوربرق گرین پاور برای تامین برق مورد نیاز کافه خود استفاده می کنند، این گونه کافه های سیار در حال افزایش هستند و همگی به موتور برق برای تامین برق اضطراری  نیاز دارند. موتوربرق های گرین پاور به علت ساختار ساده قابل استفاده و حمل و نقل برای تمام کاربران هستند.