راه اندازی سامانه مدیریت انرژی ساختمان­ های اداری کشور

درراستای بهینه سازی مصرف و پایش انرژی درسازمان ها سامانه مدیریت انرژی ساختمان های اداری کشور ازسوی سابا راه اندازی می شود.

مدیردفترمطالعات و بهره وری انرژی ساختمان سازمان بهره وری انرژی ایران گفت: یکی از مهمترین موارد در مدیریت انرژی سازمان ­ها، کنترل، پایش و هدف گذاری مصارف انرژی انشعابات و زیرمجموع ­های هر سازمان است. در واقع نخستین گام در راستای بهینه ­سازی مصرف انرژی برای هر مجموعه از مصرف کنندگان انرژی مدیریت انرژی است.

مدیریت انرژی یک ساختار است که در یک سازمان استقرار می­یابد و با طرح­ ریزی، پایش و اصلاح برنامه ­های انرژی در طول زمان، مصرف انرژی را مدیریت می ­کند.

در سازمان ­های بزرگ که دارای زیرمجموعه ­های گسترده می­باشند، استقرار سیستم مدیریت انرژی نیازمند ایجاد شبکه ­ای از کارشناسان، مسئولان و مدیران انرژی در کلیه ساختمان ­ها و سازمان ­های مربوطه در قالب سامانه مدیریت انرژی است.

سعیدامانی گفت: سامانه مدیریت انرژی ساختمان ­های اداری سیستمی مدیریتی است که مناسب ­تر است بر مبنای یک زیرساخت نرم­ افزاری جامع ساخته شود. در این سیستم باید ارتباط کامل بین مسئولین انرژی ساختمان ­ها، مدیران انرژی سازمان­ ها و کمیته­ های عالی انرژی در هر سازمان برقرار باشد. مجموعه این عوامل ضرورت انجام پروژه را جهت استقرار سیستم مدیریت انرژی در ساختمانها ا بیش از پیش نمایان ساخته است.

وی افزود :پس از ایجاد یک سیستم مدیریتی استاندارد با دسترسی­ های مختلف وظیفه دیگر سامانه انرژی مورد نظر ارائه گزارش ­های فنی، کمک به تجزیه و تحلیل صحیح مصارف انرژی، ایجاد برچسب انرژی، پایش انرژی و در نهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت مدیریت مصرف و کاهش مصرف انرژی در سازمان مربوطه است.

منبع: پاون

اولین نفر باشید که دیدگاهش را می نویسد !

دیدگاه شما برای ما مهم است.