حضور در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران

بدینوسیله از تمامی همکاران و سروران گرامی دعوت بعمل می آید در هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران از غرفه شرکت صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز دیدن فرمایند.

زمان برگزاری: 16-13 آبان ماه96

مکان:بزرگراه شهید دکتر چمران، محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران

ساعت بازدید: 17-9

فضای باز سالن 31 غرفه صنایع نیروگاهی پایا انرژی سبز