مفهوم گرادیان ولتاژ چیست؟

در نقطه‌ای از زمین که جریان وارد زمین می‌شود، جریان از هم پاشیده شده ودر مسیر‌های زیادی جریان می‌یابد. این انشعابات جریان بستگی به ترکیبات ومقاومت زمین دارد. در نقطه‌ای که جریان وارد زمین می‌شود، ولتاژ بیشتر است، بنابراین در اطراف نقطه ورود به زمین، دایره‌های فرضی به مرکزآن نقظه، با هم اختلاف پتانسیل دارند.
سرویس آموزش و آزمون برق نیوز: در نقطه‌ای از زمین که جریان وارد زمین می‌شود، جریان از هم پاشیده شده ودر مسیر‌های زیادی جریان می‌یابد. این انشعابات جریان بستگی به ترکیبات ومقاومت زمین دارد. در نقطه‌ای که جریان وارد زمین می‌شود، ولتاژ بیشتر است، بنابراین در اطراف نقطه ورود به زمین، دایره‌های فرضی به مرکزآن نقطه، با هم اختلاف پتانسیل دارند.

 

بهترین مثال برای مشاهده مطلب فوق وقتی است که بر اثر افتادن سنگ به داخل استخر، امواج دایره‌ای از نقطه برخورد به اطراف منتشر می‌شود. این امواج در مرکز قوی‌تر بوده وبا دور شدن از مرکز، دامنه آن‌ها کوچکتر خواهد شد (ولتاژ گام). یکی از روش‌های حفاظت در مقابل شیب‌های ولتاژ، پهن کردن کف پوش متصل شده به  تجهیز ولتاژ دار است.